Kreditinformation

Varför säga Nej när du kanske kan säga Ja? Med våra Kredittjänster hittar du nya kunder och nya affärer.

Inom kreditvärlden visar många företag en lika grovt förenklad bild där allt presenteras i svart eller vitt.

Vi som arbetar med Sergels tjänster för kreditinformation ser på vår omvärld som den är; mångtydlig, komplex, full av nyanser och oändliga variationer. Därför har vi tagit fram beslutsmodeller som verkligen belyser kreditvärdigheten hos människor, företag och organisationer ur alla relevanta synvinklar.

Varför säga Nej när du kanske kan säga Ja?
Som kund hos oss utnyttjar du ett flertal tjänster av kreditinformation som passar just ditt verksamhetsområde oberoende om du har hundratusentals kunder eller bara en handfull. Samma sak med själva kreditstorleken. Ska din kund låna till en mobil eller till något större? Vi har de rätta anpassade tjänsterna.

Med Sergels kreditscoring kan du säga Ja till kunder du annars tvingas säga Nej till. Inom till exempel

privatscoring kan du få en kreditrekommendation utifrån generell eller produktspecifik täckningsgrad samt sökt belopp. Om krediten avslås förklarar vi varför. Är dina kunder företag kan vi erbjuda ett flertal tjänster med olika grader av kreditinformation.

En betalningsanmärkning kan betyda allt och ingenting.
En del nöjer sig med traditionella kreditvärdighetsunderlag som enbart betalningsanmärkningar och kronofogens register. Vi vet att verkligheten kan vara mer komplex än så och vill därför kunna erbjuda mer relevant kreditinformation. Sergel väger in risk, men även intäktsmöjlighet och återvinningspotential vilket ger ett mer rättvisande lönsamhetsmått. Till vår hjälp har vi utvecklat marknadens kanske mest finkänsliga scoringmodeller som hjälper dig att identifiera nuvarande och framtida kunder utifrån rätt fakta vid rätt tidpunkt.

 

Sergel samarbetar med den digitala brevlådan Kivra. 

Samarbetet innebär att vi erbjuder privatpersoner möjligheten att ta del av sin kreditupplysningskopia digitalt istället för att vänta och få den hemskickad via posten. Genom att som privatperson aktivera sin digitala brevlåda kan man ta emot post från Sergel och ett växande antal avsändare digitalt. Kivra är säkert och dessutom bra för miljön!

För kunden innebär det att det blir billigare samtidigt som man bidrar till minskad klimatpåverkan då kreditupplysningskopian kan distribueras digitalt istället för att distribueras via traditionell post. Läs mer om fördelarna med Kivra ur ett avsändarperspektiv