Content Billing

Med Sergels Billingtjänster kan du som innehållsleverantör enkelt fakturera för dina tjänster via en teleoperatörs faktura. Du slipper att ha ett eget faktureringssystem. Du skickar in dina faktureringsunderlag till Sergel, Sergel ser till att dessa hamnar hos rätt operatör. Operatören fakturerar för din tjänst och Sergel ordnar så du som innehållsleverantör får dina pengar.

Vi du veta mera om dessa tjänster, kontakta oss på: content-support@sergel.com